Cena starosty Košťála

16.11.2010 12:15

Komerční banka a Jihomoravská komunitní nadace vyhlašují Cenu starosty Košťála!

 

    

 

Jméno Antonína Košťála, který zemřel před 105 léty, dnes málokomu něco říká. Přesto dokázal něco, co už zřejmě nikdo nezopakuje. Kromě jednoho volebního období starostoval 43 let  (1857- 1863 a 1867 – 1904). Poprvé byl zvolen už jako čtyřiadvacetiletý. Za jeho starostování se výrazně změnila hospodářská struktura Poštorné, dnes městské části Břeclavi, výstavbou závodu keramického, chemického a sladovny. Podporoval vzdělávací spolek Beseda, zasloužil se o založení obecní knihovny a sboru dobrovolných hasičů. Jeho dobrá spolupráce s knížetem Janem II. Z Lichtenštejna umožnila výstavbu nové školní budovy a zasloužil se také o vybudování nového kostela. Pro nejchudší občany dal postavit místní „špitál“.

Bilance starostování Antonína Košťála je mimořádná a úctyhodná. Udělováním ceny starosty Košťála chceme vzdát holt člověku, pro kterého bylo veřejné blaho nad blahem vlastním, soukromým.

Cílem Jihomoravské komunitní nadace není pouze vytváření finančního nástroje na podporu občanských iniciativ. Klade si za úkol také vytváření neutrální podhoubí, kde se daří všem aktivním lidem, kterým osud jejich domovů není lhostejný.

Jedním z těch subjektů, které mají lví podíl na tom, jak se nám v našich obcích a městech žije jsou právě obecní a městské úřady.  Víme, že za dobrým jménem některých radnic stejně jako za každou dobrou prací stojí vždy lidé. Anketou o Cenu starosty Košťála chceme hledat a ukazovat vzory lidí, kteří svou práci na obecním či městkém úřadě chápou nejen jako nutný způsob obživy, ale také jako poslání či seberealizaci. Těm patří naše poděkování a náš respekt.

Jste spokojeni s prací zaměstnanců vašeho obecního nebo městského úřadu?

Je život ve vaší obci nebo městě mimořádně uspokojivý, kvalitní díky práci zaměstanců vašeho obecního nebo městského úřadu?

Je vaše obec nebo město vyjímečně malebné díky dobré práci zaměstnanců obecního či městského úřadu.

Víte o někom, koho byste za to chtěli veřejně pochválit a poděkovat mu a nevíte jak to udělat?

Nominujte dobrého úředníka či dobrého zastupitele vašeho obecního nebo městkého úřadu nebo dobře pracující obecní či městský úřad na Cenu starosty Košťála!

Uzávěrka pro příjem žádosti je 29. listopadu 2010

(platí datum poštovního razítka či osobní předání v sídle JMKN)

Mediálními partnery Ceny starosty Košťála jsou Radio Jih,  Televize Slovácko, Týdeník Břeclavsko, Břeclavský deník a Hodonínský deník.

Cílem ankety o Cenu Antonína Košťála je veřejně poděkovat lidem -  zaměstnancům obecních a městských úřadů. Kdo jiný může posoudit jejich práci lépe než samotní občané, pro které pracují a vyslovit jim tak veřejné poděkování za jejich dobrou práci.

Jak tedy ocenit takové obětavě pracující zaměstnance?

Navrhnout úředníka či zastupitele nebo celý obecní či městký úřad může osoba starší 18 let.  Vyplněnou přihlášku musí spolu s navrhovatelem podepsat nejméně 5 osob trvale nebo přechodně žijících v dané obci nebo daném městě. Přihláška musí být zaslána na adresu JMKN do 29. listopadu 2010. Přihlášku zašlete i elektronicky na adresu info@jmkn.cz

 Kdo bude vaše nominace hodnotit?

Komise bude pětičlená ve složení – zástupce Komerční banky, zástupce Okresní hospodářské komory, zástupce médií, zástupce správní rady JMKN a zástupce občanského sektoru.

 Kdy se dozvíte, kdo cenu vyhrál?

Slavnostní vyhlášení proběhne dne 9. prosince.

Jaká budou kritéria hodnocení pro udělení ceny starosty Košťála?

-        vychází vstříc potřebám občanů

-        věnuje se řešení problémů občanů

-        je otevřený novým návrhům řešení místních problémů

-        sám hledá nové způsoby řešení místních problémů a je otevřený k návrhům občanů

-        je empatický k problémům bližních

-        umí naslouchat starostem občanů

-        sám iniciuje hledání zdrojů na řešení problémů občanů

-        ulehčuje dodržování předpisů

 

Důvody pro vyloučení příhlášky do soutěže:

-        nedodržení podmínek soutěže

-        formální nedostatky v příhlášce

-        chybějící podpisy

 

Vítěz získá grafiku dalšího významného rodáka z Poštorné grafika Františka Schulze a v příštím roce se stane členem hodnotící komise této soutěže.

Kontakt: Zlata Maděřičová, zlata@jmkn.cz 777 112 437 nebo na adrese Jihomoravská komunitní nadace, Školní 117, 691 55 Moravská Nová Ves

Formulář nominace cena starosty.doc (27,5 kB)

 
Zpět