Vyhlášení grantové výzvy - NIKDO NEVÍ, CO V KOM DŘÍMÁ! pro mládež do 26 let 2010

14.05.2010 08:44

 Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Nikdo neví, co v kom dřímá!

 Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce vína konané ve spolupráci s ČSOB v Čejkovicích.

 Uzávěrka přijmu žádostí: 14. června 2010 (rozhodující je datum poštovního razítka).

 

Cíle programu: 

Podpora příležitostí pro mladé lidi

Témata podpory:

 • zapojování do již existujících procesů  v občanském sektoru
 • neformální vzdělávání (neakreditované)
 • vlastní veřejnoprospěšná iniciativa směřující ke zlepšení kvality života místní komunity

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • Jednotlivci do 26 let
 • neformální skupiny mladých do 26 let

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 5 000 Kč. V rámci výzvy bude rozděleno 30 000 Kč.

Doba trvání grantu je od 1. července 2010 do 30. září 2010.

Grant nelze žádat na:

 • na sportovní a kulturní aktivity
 • profesní vzdělávání

Náklady na platby lektorům mohou tvořit nejvýš jednu třetinu rozpočtu celého projektu.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 

 • Upřednostníme projekty, které umožní co největší uvolnění potenciálu žadatelů a jejich zapojení do procesů v občanském sektoru.
 • Podpoříme projekty, které povedou k rozvoji znalostí a dovedností žadatelů formou přímého získávání zkušeností a zapojení do reálného života.
 • Podpoříme projekty, které přinesou nápady spojené s konkrétními místy.
 • Podpoříme projekty, které povedou k provázání různých cílových skupin (věkových, zájmových)

Pomoc a informace pro žadatele grantu 

V měsíci květnu proběhne seminář pro zájemce o grant, kde bude možné získat podrobnější informace. O přesném datu konání budou žadatelé informování prostřednictvím webových stránek nadace.

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout na období od 17.5. do 11.6. 2010. 

Uzávěrka příjmu žádostí je 14. červen 2010. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 25. června 2010. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 28. června 2010. 

Formulář ke stažení zde: NikdoNeví_form2010.doc (525,5 kB)

 

 

Zpět