Jak jsme hostili komunitní nadace ze zahraničí

02.06.2014 12:07

Ve dnech 24. – 28. května jsme v rámci Grundtvig projektu Let´s develop philanthropy for sustainable communities hostili partnery z rumunské, polské i bulharské komunitní nadace. Tématem tohoto setkání bylo péče o dárce a komunikace a marketing komunitních nadací.

Ukázali jsme jim projekty Piana na ulici v Hodoníně, kalendář Odcházející krása a připravovaný kalendář Šohaji s fotkami od Roberta Vana, výsledky našich aukcí vína a také streetbalový turnaj PrtišCup, kterého se bulharští dobrovolníci zúčastnili i jako tým. Zúčastnili jsme se workshopu Dagmar Benešové a malovali na porcelán slovácké ornamenty. Součástí programu byla také konference Význam komunitních nadací působících ve venkovských komunitách, kde přednášeli odborníci na komunitní nadace – Chris Worman z TechSoup Global a Tomáš Krejčí, ředitel Ústecké komunitní nadace.

Tato čtvrtá a tedy poslední studijní cesta byla součástí projektu s názvem Let’s develop philanthropy for sustainable communities (2012-1-RO1-GRU06-22713)  podpořeného z Programu celoživotního učení Grundtvig. V průběhu realizačního období 2012 – 2014 se uskutečnily celkem čtyři studijní cesty do každé z partnerských nadací, kde si účastníci v rámci tematických workshopů vyměňovali zkušenosti z praxe a vzájemně se inspirovali.

Konference Význam komunitních nadací působících ve venkovských komunitách (foto Marzena Zaval)

Konference Význam komunitních nadací působících ve venkovských komunitách (foto Marzena Zaval)

Návštěva lednického zámku (foto Marzena Zawal)

Malování slováckých ornamentů na porcelán (foto Marzena Zawal)

Piana na ulici, Městská knihovna Břeclav (foto Marzena Zawal)

Národní vinařské centrum Valtice (foto Marzena Zawal)

 

Projekt Let´s develop philanthropy for sustainable communities obdržel grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení GRUNDTVIG (2012-1-RO1-GRU06-22713). Za veškeré uvedené informace zodpovídá autor (autoři) a nemusí nutně odrážet názory Evropské komise.

Zpět