Neoveský zvědavec

14.05.2017 07:59

K bohatství naší komunity patří nejen folklor, ale také vyprávěné příběhy místní historie. A ty odchází spolu s tím jak odchází naši senioři. V nadaci jsme začali tyto příběhy zachycovat a uchovávat pro další generace. Jako vhodnou formu jsme zvolili brožurku s deseti krátkými příběhy vyprávěnými paní Miladou Filipovičovou. Sešit je krásně graficky zpracován Yvonou Jandákovou. V současné době registrujeme zájem zahrát si tuto hru a také zájem našich přátel z jiných míst zpracovat podobný materiál. To nás těší. V tomto měsíci začínáme podobnou metodou pracovat v Poštorné.

Zpět