Podpořené granty v programu Poznej svoji komunitu!

21.07.2015 19:55

Grantová komise programu Poznej svoji kominitu! 2015 ve složení Lenka Topolanská, Renata Polišenská a Marek Uhlíř rozhodli o udělení grantů těmto žadatelům.

 Žadatel                                                                           Celkové náklady na projekt                             Požadavek                     Podpora

 Malovaný kraj, Břeclav Časopis Malovaný kraj                  1 329 000                                                      15 000                       10 000

 Centrum pro rodinu, Hodonín, Rodiny hravě                            46 750                                                      15 000                       10 000

 SPMP Hodonín V zdravém těle zdravý duch                            30 000                                                       7 500                          5 000

 Mrňouskové Mikulov, Mrňouskové                                     1 147 100                                                      15 000                        10 000

 Petrklíč Mor. Písek Poznejme ptačí oblast                                 15 000                                                     15 000                           5 000

 Spronk. o. s. Strážnice Aktivní občané                                       29 200                                                     15 000                         10 000

 Vergariovci, Břeclav Cédéčko                                                    60 000                                                    10 000                          10 000

 Okraš. spolek Tvrdonice, Obraz obce Tvrdonice                       15 020                                                      10 010                            8 000

 Klub přátel umění Břeclav Zaniklé církve                                 25 000                                                      10 000                            5 000

 Spolek pro muzeum, Krumvíř, Workshop                                 30 000                                                      15 000                           10 000

 KD Mikulčice, Podlužácká chalupa                                          47 000                                                       15 000                          10 000

 Domov seniorů, Břeclav                                                            50 000                                                       15 000                             7 000

Celkem                                                                                                                                                                                              100 000

Zpět