Podpořené projekty v rámci programu Poznej svoji komunitu! 2010

18.05.2010 16:04

 


Název projektu

Popis projektu

Organizace

Výše příspěvku

Vlídná hnízda II

Projekt volně navazuje na úspěšně realizovaný a Nadací Partnerství podpořený projekt, jehož cílem bylo vytvoření dětem přátelským místům v obci. První takové místo je na ulici Na Rynku. Další takové místo je plánováno v prostoru u sokolovny, kde probíhá mnoho veřejnoprospěšných aktivit nejrůznější cílové skupiny.

Rodinný klub Brouček


 

20.000 Kč

První dojem napodruhé neuděláš

Projekt obsahuje návrh na vybudování kompostéru na nevyužívaném pozemku a tím i možnost komunitního kompostování zeleného odpadu pro celou přilehlou ulici a sousední pozemky. Kromě stavby kompostéru se nabízí možnost přeměny zanedbaného pozemku na květinovou louku na okraji obce a umístění informačního panelu.

Prostrom


 

10.000 Kč

3. česká parkinsoniáda

Parkinsoniáda je sportovně společenská akce pro nemocné Parkinsonovou chorobou pro parkinsoniky nejen z naší oblasti, ale z celého Česka i okolních států.

Parkinson Slovácko

15.000 Kč

United Styles Against Nazis

Projekt si klade za úkol zvýšit informovanost veřejnosti o problematice neonacismu a jeho negativních stránkách. Ukázat toleranci jednotlivých hudebních stylů a subkultur mezi sebou v protikladu k netoleranci neonacistické monokultury.

Občanské sdružení mezi lidi

20.000 Kč

Pozemkový spolek NOSPERK

Projekt se bude ve své první části zabývat propojením majitelů pozemků zájmového území Nosperk v k.ú. Obce Němčičky do společného občanského sdružení, které bude do budoucna hájit jejich společné zájmy a udržovat vlastní či pronajaté pozemky zájmového území dle zásad plánu péče systému NATURA 2000, Přírodní rezervace Nosperk a Přírodní památky Jesličky (které jsou součástí zájmového území). V lokalitě bude citlivým a šetrným způsobem zbudována odbočka z dálkové pěší turistické trasy KČT Diváky – Čejkovice formou pěšího naučného chodníku s tematikou přírodně cenných lokalit regionu a významu naturálního vinařství. Pro potřeby majitelů pozemků v lokalitě a pro informování turistů bude vydána informační brožura, která bude k dostání v nejbližších TIC a místech pohybu turistů.

Richard Stávek

20.000 Kč

Návrat k tradicím

Projekt je zaměřen na zachování tradičních řemesel a řemeslných technik. Probíhat bude formou celodenních kurzů, které se uskuteční ve dvou termínech. Náplní kurzů bude zachování tradičního řemesla předení na kolovratu.

Tradice Slovácka

15.990 Kč

Ovčárna – umění a řemesla v plenéru a čase

V návaznosti na loňskou kulturní akci Den A6 (multimediální jednodenní setkání umělců místního regionu na Ekofarmě Ovčárna Sedlec) vznikl dlouhodobý mezinárodní komunitní projekt Ovčárna – umění a řemesla v plenéru a čase. Jeho vizí je poznání vlastní komunity a práce se stávajícími hodnotami. Jde tedy o trvalé mapování hodnot území a jeho potenciálu s cílem rozvoje občanské společnosti a přeshraniční spolupráce.

Okrašlovací spolek Krasula

20.000 Kč

Centrum volného času

Cílem projektu je přestavba objektu bývalé hasičské zbrojnice na zázemí Centra volného času – klubovna a zázemí pro sportovně-společenské centrum v Úvalech. Klubovnou se získá prostor vhodný pro činnost místních kroužků a spolků.

ÚVALY 2006

20.000 Kč

Osvětová a informační kampaň k ochraně přírody jihomoravských luhů

Projekt se zaměřuje na osvětové, vzdělávací a informační aktivity na Podluží.Tyto aktivity se zaměřují prioritně na téma ochrany přírody luhů regionu – lužní lesy, nivní louky, mokřady, krajina, význam místního přírodního dědictví. Dále projekt řeší osvětu v dalších tématech pro zvýšení environmentální gramotnosti obyvatel regionu.

Hnutí Brontosaurus podluží

19.000 Kč

 

 

Zpět