Quo Vadis Moravská Nová Ves

13.09.2011 11:31

 

 

Školní 117, 691 55 Moravská Nová Ves, www.jmkn.cz

IČ 283 10 039 bank. spojení 224781432/0300

 

Quo vadis Moravská Nová Ves?

Kam kráčíš Moravská Nová Ves?

 

 

Vážení spoluobčané městyse Moravská Nová Ves,

 

komunitní nadace přispívají k trvalému zvyšování kvality života v místě, kde působí.  Umíme získávat nemalé finanční prostředky, které rozdělujeme mezi aktivní občany, ovládáme práci s moderními nástroji rozvoje regionu. Hlavně ale chceme co nejlépe pracovat s bohatstvím, které již v městyse a v regionu máme – díky houževnaté práci našich předků a také díky tomu, co se v minulosti už podařilo nám všem.  Máme právo se domnívat, že náš městys patří k těm atraktivnějším, dobře udržovaným a prosperujícím. Tím největším bohatstvím jste ovšem vy všichni, kteří zde žijete. Jste to právě vy, kdo se aktivně podílí na vytváření hodnot, ze kterých máme prospěch my všichni, ale zejména z toho bude žít a čerpat budoucí generace našich dětí a vnuků. Na tom stavíme naši práci. Tato anketa vznikla proto, abychom měli potřebné informace při realizaci našich společných budoucích projektů, které mají sloužit dalšímu zvyšování kvality života v městyse Moravská Nová Ves. Prosíme Vás proto o trochu Vašeho času, který je třeba na zodpovězení následujících jednoduchých otázek. Věříme, že minuty strávené nad tímto dotazníkem se nám všem v budoucnu vrátí.

 

Poznámka: Témata, která jsou předmětem dotazníkového šetření, vychází z obecného kontextu nebo vyplynula při diskusích realizovaných Jihomoravskou komunitní nadací v minulosti. Podle zájmu občanů o zapojování se do aktivit je možno ankety v budoucnu opakovat a upravovat dle zjištěných potřeb občanů. Dotazník je anonymní.

 

 

 1. Jste spokojeni s životem v městyse Moravská Nová Ves?
 1. Ano, se životem v městyse jsem spokojen, nevím o problémech zásadního charakteru.
 2. Ano, i přes několik nezásadních výhrad jsem s životem v městyse spokojen.
 3. Ne, ale věřím, že se situace v dohledné době zlepší.
 4. Ne, nejsem spokojený s životem v městyse a v nápravu nevěřím.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma spokojený život v městyse:

 

 

 

 1. Jste spokojeni s kvalitou práce Úřadu městyse?
 1. Ano, ke kvalitě práce Úřadu městyse nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita práce Úřadu městyse:

 

 

 1. Jste spokojeni s prací příspěvkové organizace Služby  (péče o veřejná prostranství, správa majetku městyse, svoz odpadu, čistička odpadních vod)?
 1. Ano, ke kvalitě práce Služeb nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita prací Služby

 

 

 1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných sociálních služeb (DPS, rozvoz jídla, atd.)?
 1. Ano, ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita poskytovaných sociálních služeb:

 

 

 1. Jste spokojeni s úrovní zdravotní péče v městyse (praktický lékař, zubař)
 1. Ano, k úrovni zdravotní péče nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita zdravotní péče:

 

 

 1. Jste spokojeni s kvalitou práce, kterou vykovává základní škola?
 1. Ano, ke kvalitě práce základní školy nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita práce základní školy:

 

 

 1. Jste spokojeni s kvalitou práce, kterou vykonává mateřská škola?

A. Ano, ke kvalitě práce mateřské školy nemám žádné zásadní připomínky.

B. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.

C. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.

D. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.

E. Nedokážu to posoudit.

F. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita práce mateřské školy:

 

 

 1.  Jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit v obci (Brontosaurus, Skaut, mažoretky, Jatelinka, ZUŠ,  modeláři, kurzy angličtiny, atd)?
 1. Ano, k nabídce volnočasových aktivit nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma nabídka volnočasových aktivit v městyse:

 

 

 1. Jste spokojeni s činností knihovny:
 1. Ano, ke kvalitě práce knihovny nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita práce knihovny:

 

 

 1. Jste spokojeni s nabídkou a úrovní sportovního vyžití v městyse?
 1. Ano, k nabídce a úrovni sportovního vyžití v městyse nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma nabídka a úroveň sportovního vyžití v městyse:

 

 

 1. Jste spokojeni s podporou vinařských aktivit v městyse?
 1. Ano, k podpoře vinařských aktivit nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma podpora vinařských aktivit v městyse:

 

 

 

 1. Jste spokojeni s podporou kulturních aktivit v obci?
 1.  Ano, k podpoře kulturních aktivit nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma podpora kulturních aktivit:

 

 

 

 

 1. Jste spokojeni s činností farního úřadu v městyse?
 1. Ano, k činnosti farního úřadu nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma činnost farního úřadu v městyse:

 

 

 1. Jste spokojeni s úrovní poskytovaných služeb v oblasti pohřebnictví?

A.  Ano, ke kvalitě služeb  v pohřebnictví nemám žádné zásadní připomínky.

 1. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 2. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 3. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 4. Nedokážu to posoudit.
 5. Prostor pro Vaše připomínky na téma úroveň v pohřebnictví:

 

 

 

 1. Jste spokojeni s úrovní komunikace Úřad městyse – občan?
 1. Ano, s úrovní komunikace Úřad městyse - občan nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma komunikace Úřad městyse - občan:

 

 

 1. Jste spokojeni s kvalitou Obecniho zpravodaje?
 1. Ano, ke kvalitě Obecního zpravodaje nemám žádné zásadní připomínky.
 2. Ano, ale mám několik připomínek nezásadního charakteru.
 3. Ne, ale věřím, že se to v blízkém čase zlepší.
 4. Ne, nevěřím ve zlepšení stavu.
 5. Nedokážu to posoudit.
 6. Prostor pro Vaše připomínky na téma kvalita Obecního zpravodaje:

 

 

 

 1. Která další témata považujete za důležitá, abychom jim věnoval energii:
 1. Absence hasičů
 2. Úroveň poskytovaných služeb restauračních a ubytovacích zařízení
 3. Podpora spolků a neziskových veřejnoprávních aktivit – servis při žádostech o dotace
 4. Jihomoravská komunitní nadace a její možnosti jak obohatit kvalitu života v městyse
 5. Ekologické aktivity v obci
 6. Prostor pro Vaše náměty pro další anketní témata:

 

 

 1. Máte zájem podílet se na rozvoji městyse?

Chcete-li zanechte na sebe kontakt:

 

 

Prostor pro váš vzkaz Jihomoravské komunitní nadaci:

 

 

Poznámka:

Anketa se záměrně nezabývá stavem chodníků v městyse.  Téma chodníků je evergreenem napříč celou Českou republikou a proto chystáme na toto téma konkrétní aktivity v průběhu druhé poloviny tohoto roku, kdy se tématu hodláme věnovat hlouběji.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste investoval do budoucnosti městyse Moravská Nová Ves a do života nás všech.

 

 

 

 

                                                                                  Zlata Maděřičová, výkonná ředitelka

                                                                                    Jihomoravská komunitní nadace

                                                                                   Kontakt: zlata@jmkn.cz mobil 777 112 437

 

 

Zpět