Ro(c)kování s Jiřím Černým

02.07.2011 13:36

Přijďte prožít večer při poslechu dobré muziky, kterou nám bude servírovat mentor vkusu, zasvěceného, inteligentního a vtipného psaní, vytříbeného jazyka českého hudební kritik Jiří Černý.

Ačkoliv by se nadace měla věnovat hlavně oslovování dárců a vyhlašování grantů pro neziskové organizace přesto se může věnovat i organizování nejrůznějších aktivit. Jihomoravská komunitní nadace zjistila, že je v regionu neuspokojena poptávka po diskusích a besedách na nejrůznější témata. Zjednodušeně se dá říci, že lidé mají potřebu stýkat se a povídat si. Možná jsou tyto touhy po osobním kontaktu umocněny možnostmi moderní techniky, kdy můžeme skypovat, facebookovat napříč kontinenty, ale na člena vlastní rodiny či souseda čas nemáme. Nadace proto připravila pro nejbližší měsíce cyklus setkávání s osobnostmi z nejrůznějších oblastí a na nejrůznější témata. Na 9. července připravila setkání s legendárním hudebním kritikem Jiřím Černým. Tradiční antidiskotéka ponese název Ro©kování s Jiřím Černým a uskuteční se na přilehlém prostranství Baru na Sokolce, v případě deště se Rockování uskutečně v Sokolovně. Vzhledem k tomu, že Jiří Černý již tradičně tráví dovolenou v Lužicích, lze předpokládat, že v případě zájmu posluchačů se bude rokovat o těchto prázdninách ještě jednou a to první týden v srpnu.

Zpět