Úspěch prvního Charitativního blešího trhu

05.05.2014 09:55

Jak všichni víte, čtvrtek 1. května byl pro nás a naši nadaci významný den - vůbec poprvé jsme pořádali charitativní bleší trh.

Díky skvělým dobrovolníkům to byl příjemný a inspirativní den, kde si každý z nás mohl zakoupit předměty užitečné i krásné. Háčkované přehozy, dobová rádia, svíčky, čaje, záclony, skleničky a ostatní nádobí, ručně vyráběná srdíčka, literatura a mnoho dalšího. Nechyběla ani živá hudba či výtečné občerstvení: kopřivové pesto, domácí zákusky, bylinkové čaje, domácí patnáctistupňové pivo na osvěžení...

Výtěžek, jehož výše se vyšplhala na třináct tisíc korun, využijeme při oživování budovy Agromoravia, kde máme sídlo. Oživení ve smyslu rekonstrukce prostor  a jejich využívání pro pořádání obdobných akcí jako je právě bleší trh. Chceme, aby se zde lidé setkávali, povídali si a trávili spolu volný čas smysluplně a užitečně.

"Přínosem blešího trhu není v žádném případě pouze finanční efekt. Ten je spíš vzhledem k náročnosti relativně velmi slabý. Jde o to, že je třeba učit lidi dobře hospodařit se svými zdroji. A těmi jsou jistě i odpady. Téměř všechny druhy odpadů jde nějak využívat dál. Bleší trhy jsou proto dnes tak atraktivní, vítané, moderní," řekla Zlatka Maděřičová, ředitelka naší nadace.

Více si můžete přečíst v tomto novinovém článku či zde na Facebooku. Více fotografií k vidění na tomto odkazu a

Zpět