Výsledky grantového programu Budujeme místa setkávání 2012

23.11.2012 16:00

Dne 23. listopadu 2012 se sešla grantová komise ve složení Lenka Topolanská, Kateřina Hájková a Karel Hemala, která hodnotila přijaté žádosti v rámci grantového programu Budujeme místa setkávání.

Grantový program vznikl díky podpoře kandidátů na senátora: Ing. Jan Hajda, Ing. Pavel Procházka, Zdeněk Tesařík, Mgr. Richard Zemánek.

Komise se rozhodla udělit grantovou finanční podporu těmto projektům:

Organizace

Název projektu

Anotace

Podpořeno částkou

Dvorní divadlo – MgA. Zdeněk Černín

Dvorní divadlo v Hlohovci - Když umírá herec

Pro druhou sezonu Dvorního divadla byla vybrána hra chorvatského autora Miro Gavrana Když umírá herec. Nejen že je vhodná pro open-air prostor komorního Dvorního divadla v Hlohovci, ale jejím inscenováním chce režisér Zdeněk Černín přinést do Hlohovce, jedné z vesnic na Břeclavsku osídlených chorvatským obyvatelstvem, hru chorvatského autora. Hru chceme uvádět nejen ve Dvorním divadle v Hlohovci, chceme se rovněž přihlásit do programu oslav výročí příchodu Chorvatů na Břeclavsko a na Letní dubrovnické hry, festival divadel pořádaný každoročně v Dubrovníku. Hra bude uváděna pravidelně jednou týdně po dobu letních prázdnin, premiéra proběhne v březnu 2013.

5.000,-Kč

„KLUBÍK Břeclav-Centrum pro rodinu“

Křídla naší rodiny

Projekt „Křídla naší rodiny“ je zaměřen na přípravu a realizaci akce pro rodiny s malými dětmi v městě Břeclavi. Během přípravné části projektu bude naplánovaná akce pod názvem: POD KŘÍDLY RODINY.Ta se bude konat v městě Břeclavi pod širým nebem s aktivním programem pro všechny členy rodiny. Akce bude první zahajovací akcí v rámci činnosti na celý rok s tématy a zaměřením na rodinné aktivity. Očekáváme zájem ze strany rodin z Břeclavi, navazování nových vztahů mezi rodinami.Výsledkem by mělo být úspěšné pokračování v dalších projektech zaměřených na soudržnost a komunikaci v rodinách a mezi rodinami v městě Břeclav. Grant podpoří realizaci akce.

5.000,-Kč

Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče – Studentský parlament

Školní dvůr

Během roku 2011 vznikl studentský projekt na rekonstrukci školního dvora s jednoduchým názvem ,,Školní dvůr“(původně v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice – Klíčový rok ). Projekt rozpracovali studenti kvinty za pomoci ankety, ve které na vybrané otázky aktivně odpovídali studenti celé školy i zainteresovaní partneři (PŠL, absolventi školy).Znamenalo to celkovou rekonstrukci dvora tak, aby nebyl zatížen rozpočet školy.Význačným, hlavním cílem bylo vytváření co nejintenzivnějších a těsných vzájemných vztahů mezi studenty, studenty a učiteli, veřejností. Studenti měli a stále mají takto možnost v praxi vyzkoušet plánování, jak získat zdroje (finanční, poradenské, služby), prováděli vzájemnou  spoluprací vlastní realizaci  rekonstrukce s doposud velmi pěkným výsledkem. Desítky studentů věnovaly mnoho hodin ze svého volna v době školního roku i letních prázdnin. Vše bylo dokumentováno, zveřejňováno na facebookové skupině, na nástěnce ve škole i v místním tisku. Doposud byly natřeny kovové konstrukce, revitalizovány zelené plochy – malá část jako trávník, většinou úprava s dubovou kůrou a výsadbou travin, keřů a zakrslých stromů. Chybí botanické popisky k zeleni, odpadkové  koše, přístřešek na kola. Doposud bylo do projektu investováno 13.822,- Kč.

5.000,-Kč

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

Kruh ohně

Projektem „Kruh ohně!“ bychom chtěli přispět ke zvelebení jednoho  ze zanedbaných míst naší obce a vytvořit z něj místo, kde se mohou potkávat jeho obyvatelé v rámci svých organizovaných i neorganizovaných aktivit při příjemném posezení pod hvězdami u plápolajícího táboráku. Tím chceme položit základ pro další rozvoj lokality na níž budeme tento projekt realizovat.

5.000,-Kč

Obec Brumovice, Obecní knihovna Brumovice (organizační složka)

Z generace na generaci

Nultý ročník předávání zkušeností, rukodělného umu, tradic a jiných činností (třeba jen sousedské klábosení), které se dříve předávaly z generace na generaci formou setkávání různých generací.

5.000,-Kč

Klub přátel umění Břeclav

Duchovní život města Břeclavi

V roce 1872 došlo k  povýšení Břeclavi na město. Mohutně se rozvíjející průmysl potřeboval nové pracovníky. S jejich příchodem dorazili do města i protestanté. Na výstavbě většiny břeclavských kostelů se podíleli významní rakouští architekti, dodnes jsou ukázkou rakouského sakrálního umění. Křesťanské církevní stavby nesou pečeť své doby: ekumenismus, soužití a spolupráci různých národů na Břeclavsku - Čechů, Němců, Chorvátů, Židů pod panstvím Lichtenštejnů. (Pozn.: Bude vytvořena publikace použitelná pro potřeby tzv. církevní turistiky ve městě Břeclav.)      

5.000,-Kč

 

Zpět