Výsledky hodnotící komise v programu Poznej svoji komunitu 2011

10.05.2011 12:43

Výsledky hodnotící komise 3. kola grantového programu Poznej svoji komunitu ze dne 8. dubna 2011 ve složení Vít Hrdoušek, Martin Nawrath a Daniel Miklaš.

 

Komise doporučila finanční podporu níže uvedených projektů:

Spolek pro muzeum Krumvíř                Kroje našich předků  - 15 000 Kč
Klub důchodců Břeclav                         Seniorská akademie nejen pro seniory  - 21 000 Kč
YMCA Brno, klub Rakvice                     Putování s broučky - 5 000 Kč
Sdružení občanů Ladné                       Kaštánka  - 25 000 Kč
SRPŠ při OA Břeclav                           Neviditelná ruka pomoci - 6 000 Kč
Malovaný kraj                                    Podpora vydávání časopisu - 30 000 Kč
Galerie Efram Mikulov                         Symposium 2011 - 30 000 Kč
Slovácký veslařský klub Břeclav           Olympijská alej břeclavských olympioniků - 20 000 Kč
Občanské sdružení Krok Kyjov             Rozhodli se nebrat  - 27 000 Kč
FotoArt klub Hodonín                          Fotosetkávání  - 23 000 Kč

CELKEM                                             202 000 Kč

Zpět