Muzeum vinařství Mikulčic 2012

Muzeum vinařství Mikulčic

Občanské sdružení Mikulečtí vinaři

Program: Poznej svoji komunitu 2012

Podpořeno: 30 000 Kč

Již při slavnostním zahájení provozu Muzea vinohradnictví a vinařství, jehož projekt byl podpořen Jihomoravskou komunitní nadací v rámci programu Poznej svou komunitu v r. 2012, bylo zřejmé, že vynaložené úsilí i finance nebyly marné.

Expozice zbudovaného muzea důkladně mapuje historii vinohradnictví a vinařství zdejšího regionu do první poloviny 20. století.

Objekt, za účelem zřízení muzea byl dříve využíván jako sklad ČZS. V současné době již tyto prostory neplnily svou funkci, a aby dále nechátraly, hledalo se jejich smysluplnější využití.

Do úprav k přebudování na muzeum se zapojili ponejvíc samotní členové spolku z vinařské sekce, a to svépomocí. Některé odborně-řemeslné práce byly hrazeny z vlastních finančních zdrojů, příspěvkem z obecního rozpočtu a také podporou výše zmíněné nadace.

Převážnou většinu exponátů se podařilo získat ze soukromé sbírky místního nadšence historie Jaroslava Jílka, jenž se velkou mírou rovněž podílel na celkové realizaci projektu. Spoustu exponátů pak věnovali místní vinaři a zahrádkáři, kteří si nejlépe z praxe uvědomují, kam dnes směřuje technický vývoj a pokrok, který právě v muzeu je ukázkovým příkladem ke srovnání se současnou technologií tohoto oboru.

Rovněž návštěvníci muzea nyní oceňují hodnotu zachovalých exponátů, které se v minulosti účastnily zrodu vína od A po Zet.

Samotný chod muzea funguje jednak prostřednictvím místního informačního centra, ale i průvodcovskou službou sjednanou po telefonu.

Spuštěním chodu nebyla plně naplněna konečná vize muzea. V současné době se dokončuje modernizace soc. zázemí a po získání dalších financí nás čeká realizace venkovní expozice, co se vinohradnické části týká a rovněž zbudování nezbytného mobiliáře.

Pevně věříme v brzké dobudování celého areálu, aby tak důstojně prezentovalo historii vinařství a vinohradnictví na Podluží.

 

Text: Vít Pavka