Asociace komunitních nadací

Jako důsledek rozšíření konceptu komunitních nadací ČR v České republice vznikla v roce 2006 Asociace komunitních nadací a Jihomoravská komunitní nadace je jejím členem již od svého vzniku. Asociace komunitních nadací podporuje rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát, podporuje jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizuje myšlenku působení komunitních nadací. 

Členská základna

Podpůrná část

Deklarace minima komunitních nadací.pdf (151,6 kB)