Ukončené grantové výzvy

Vyhlášení grantové výzvy v programu Poznej svoji komunitu!

05.04.2016 12:06
Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje průběžnou výzvu v programu Poznej svoji komunitu!   Program naplňuje poslání nadace posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku a je financován z výtěžku již...

Grantová výzva ŽIVÝ FOLKLOR

22.07.2015 05:46
Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodska v oblasti folkloru. Bude rozdělena částka 50 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí: 15. září 2015 (rozhodující je...

Podpořené granty v programu Poznej svoji komunitu!

21.07.2015 19:55
Grantová komise programu Poznej svoji kominitu! 2015 ve složení Lenka Topolanská, Renata Polišenská a Marek Uhlíř rozhodli o udělení grantů těmto žadatelům.  Žadatel                                    ...

Vyhlašujeme 8. kolo grantové výzvy Poznej svoji komunitu

08.03.2015 14:32
Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu „Poznej svoji komunitu!“ Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je...

Podpořené projekty v rámci programu Poznej svoji komunitu 2014

13.06.2014 13:58
Chtěli bychom Vás informovat o výsledcích hodnocení žádostí o grantovou podporu, které hodnotila komise ve složení Dagmar Nejezchlebová, Radka Hájková a Jiří Doležal v rámci první grantové výzvy roku 2014 v programu Poznej svoji komunitu. Přehled podaných projektů: Název...