PODĚKOVÁNÍ

19.04.2010 14:26

Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří přispěli k mimořádnému úspěchu benefiční aukce vína s ČSOB. Díky vám všem je výtěžek aukce téměř 102 000 Kč a nadšenci neziskových aktivit mohou očekávat vyhlášení další grantové výzvy.

Zvláštní poděkování patří paní Ing. Ondrové a Skotálkové z Československé obchodní banky, panu Červenkovi z Čejkovického zámku, panu Ing. Zíkovi z Dorothea, vinaři panu Samsonovi, našim dárcům vinařům, a všem ostatním, bez kterých by nebylo možné tuto mimořádnou událost uskutečnit.

Zpět