První společensky zodpovědná síť prodejen na jižní Moravě – Jednota Mikulov

16.02.2010 11:36

 

Na začátku příběhu Jednoty spotřební družstvo v Mikulově a Jihomoravské komunitní nadace stojí dva projekty. První se týkal veřejného prostranství v obci, kde má Jednota prodejnu a také zájem starat se o nejbližší okolí provozovny. Druhý projekt s provokativním názvem Výchova dárců na Moravě se snažil nabídnout podnikatelům na Břeclavsku a Hodonínsku základní informace o konceptu společenské odpovědnosti nebo zodpovědného jednání firem (z anglického Corporate Social Responsibility - CSR), tedy o tom, jak jednají a jak se prezentují některé podnikatelské subjekty ve vyspělých demokratických zemích. 

Oba projekty proběhly v roce 2007 a vedení Jednoty již tenkrát aktivně reagovalo na informace o záměrech a aktivitách Jihomoravské komunitní nadace. V roce 2009 se po vzájemných konzultacích Jednota Mikulov rozhodla Jihomoravské komunitní nadaci věnovat dar na společnou péči o veřejná prostranství v sousedství prodejen Jednoty. Jsme rádi, že se nápad Jihomoravské komunitní nadace a Jednoty zalíbil také představitelům obcí, kde má Jednota své prodejny a tak mohl na Břeclavsku jistě zcela mimořádný projekt začít. 

Jednota Mikulov je členem Okresní hospodářské komory Břeclav, která našim snahám o rozvíjení soukromého dárcovství léta vychází vstříc. Členy břeclavské komory jsou také další dárci nadace: vinař a filantrop, pan Kovács z Novosedel, pan Štorek, jehož firma pro nadaci rámovala výtvarná díla, která jsou součástí nadačního jmění nebo jeden ze tří členů správní rady Libor Nazarčuk, který již tradičně dodává lesku našim benefičním aukcím moravského vína v Praze. 

My všichni jsme teprve na začátku těchto aktivit a věříme, že společných akcí s dalšími dárci v regionu bude přibývat. Doufáme, že dar Jednoty Mikulov bude inspirativní i pro další firmy a jednotlivce, kteří uvítají možnost zapojit se do společného projektu prospěšného pro celé Břeclavsko.

Zodpovědné chování firem – Corporate Social Responsibility (CSR)

Koncept, který vznikl v 80. letech v USA a později se rozšířil do všech demokratických zemí. Jeho cílem je péče o podnikatelské prostředí, ve kterém daný subjekt podniká v oblasti etické, ekologické, oblasti péče o zaměstnance atd. Koncept CSR je dnes součástí etiky podnikání a také například součástí oficiálních doporučení Evropské komise – tedy i pro podnikatelské subjekty v České republice. Více informací o konceptu naleznete na www.blf.cz
 

Zpět