Prezentace insitních a lidových tvůrců na stránkách Malovaného kraje 2012

Program: Poznej svoji komunitu 2012

Cíl projektu Prezentace insitních a lidových tvůrců na stránkách Malovaného kraje se podařilo bezezbytku splnit. Od března do prosince 2012 se čtenářům formou dvou pětidílných seriálů dostalo možnosti dozvědět se o lidech žijících (dnes, nebo ještě v nedávné minulosti) v jejich blízkém okolí, o jejichž uměleckých a řemeslných aktivitách leckdy neměli žádné či jen kusé znalosti. A skutečně jsme z příležitostných telefonických hovorů a též osobních setkání se čtenáři a dopisovateli Malovaného kraje zjistili, že pro některé z nich představovaly tyto články naprosté novum. Redakci se podařilo navázat též spolupráci s několika výtvarníky a tvůrci (např. František Varga, Ludmila Kočišová). I z těchto zmíněných důvodů si myslíme, že by bylo velice žádoucí pokračovat v projektu i v příštím roce, vždyť lidí, kteří si tuto či obdobnou formu prezentace zaslouží, je na Slovácku mnoho.

V periodiku byli v r. 2012 představeni:

V rámci cyklu Insitní umělci Slovácka – Emilie Zárubová (Mal. kraj 2/2012); Alžběta Landsfeldová (MK 3/2012); Blažena Kirilenková (MK 4/2012); Antonín Černý (MK 5/2012) a František Varga (MK 6/2012). Čtyřem tvůrcům byla dle plánu věnována vždy jedna strana časopisu, paní Emilii Zárubové pak vzhledem k teprve nedávnému objevu a hlavně zhodnocení jejího díla stránka a půl. Autorem všech medailonků byl PhDr. Karel Křivánek.

V sérii Nositelé tradice lidových řemesel následovali po nezbytném úvodu do problematiky (MK 2/2012, autor Mgr. Martin Šimša) tito tvůrci – výrobce krojové obuvi František Tureček (MK 3/2012, Mgr. Olga Floriánová); pletařka kukuřičného šustí Rozálie Blažková (MK 4/2012, PhDr. Romana Habartová); tvůrkyně figurek z kukuřičného šustí Ludmila Kočišová (5/2012, Mgr. Martin Šimša) a vyšívačka krojů Eva Minksová (MK 6/2012, Mgr. Olga Floriánová). Každému z dílů byla dle plánu věnována jedna strana časopisu.

Periodikum stojí na pomezí odborných regionálních sborníků a komerčně orientovaných okresních nebo místních tiskovin zabývajících se folklorem a historií pouze okrajově. Dlouhodobým cílem tvůrců časopisu je posilovat úctu k domovu a k jeho kulturnímu dědictví. Periodikum může být využíváno ve školní výuce či jako součást městských a obecních knihoven. S ohledem na tyto skutečnosti se tedy s obsahem časopisu seznámí až třikrát více lidí, než je jeho současný náklad.

Autorka textu: PhDr. Eva Kovaříková, šéfredaktorka Malovaného kraje

Výše příspěvku Jihomoravské komunitní nadace: 20 000 Kč