Společně - Písek žije o. s. 2012

Program: Poznej svoji komunitu 2012

Hlavním cílem projektu, realizovaného občanským sdružením Písek žije, bylo vytvoření prostor vhodných pro setkávání občanů Moravského Písku, dalšími, neméně důležitými cíli, bylo podnícení občanů cíleně se setkávat, oživení budovy Sokolovny v centru obce a vzájemnému se motivování pokračovat či začít s obdobnými aktivitami jako společná výsadba stromků v obci a okolí, kulaté stoly, společné večery a podobně.

Požadovaných cílů bylo bezesporu dosaženo. Byl zakoupen projektor a zvuková technika a ve zmíněné budově Sokolovny vybudovány příjemné prostory, kde se nepije alkohol a nekouří. Menší opravy, zbudování projekční plochy a celkové zprovoznění prostor provedli dobrovolníci bez nároku na honorář. Na pracích strávili odhadem více, než 300 hodin. Oni sami i ostatní lidé si jejich práce cení.

Od zprovoznění prostor a aparatury začátkem září 2012 proběhlo nespočet společných večerů, kterých se účastní zejména mladí lidé z Moravského Písku a okolí, kteří se rozhodli strávit svůj večer (především víkendy) bez alkoholu a mimo hospodu. Společně si zde povídají, hrají na hudební nástroje a promítají dokumenty či filmy. Dále byly uspořádány celkem dva večery, kterých se zúčastnilo více, než dvacet pět lidí. Dvakrát byl pozván Jan Miklín, cestovatel z Mikulova, se kterým jsme si povídali o jeho cestách po Indii a Jižní Americe.  Naplánovaný je také večer s cestovateli z Kyjova s koncertem členů skupiny Helemese z Kyjova a meditační koncert skupiny Agnikana. Nutno podotknout, že uskutečněné i naplánované večery iniciovali návštěvníci naší „klubovny“.

Projekt hodnotíme jako velmi pozitivní nejen my, členové sdružení a iniciátoři, ale hlavně návštěvníci prostor a jejich dnes už pravidelní uživatelé. Do budoucna mají prostory velký potenciál a my ho plánujeme využít.

 

Kateřina Hájková

předsedkyně sdružení Písek žije, o. s.

Facebook Epicentra volného času v Moravském Písku zde.