Správní rada

 

Předsedkyně správní rady

Dagmar Bartošová 

Členové správní rady

Libor Nazarčuk

Jiří Piškula

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Viktor Kustein

Členové dozorčí rady

Alena Cyprisová

Lucie Hostačná
 

Zaměstnanci

 

Zlata Maděřičová

ředitelka

Telefon: +420 777 112 437

E-mail: zlata@jmkn.cz

 

 

Lidé a instituce, bez kterých by JMKN nevznikla:

 

Lux et Lapis, nadační fond - akademický sochař Michal Blažek a akademický
malíř Jaroslav Blažek - dárci uměleckých děl, které jsou v nadačním jmění
nadace

www.luxetlapis.cz

www.blazek-jaroslav.cz

www.michal-blazek.cz

Jan Pospíšil, akademický malíř - dárce výtvarného díla

Dobromila Broďáková a Ludmila Svobodová, dcery Cyrila Urbana - dárkyně
výtvarného díla z odkazu Cyrila Urbana

Ludmila a Miroslav Kovaříkovi, akademičtí sochaři - dárci uměleckých děl

PhDr. Josef Fantura, odhadce umělecký děl

PhDr. Karel Křivánek, odhadce uměleckých děl

Ing. Luboš Krátký, odhace movitého majetku nadace

Dagmar Kučerová, akademická malířka - autorka loga nadace


....a mnozí dálší pomocníci, kteří během asi tříletého období dodávali
pozitivní energii, bez které by nadace jistě také nevznikla...

 

Všem děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v dalších obdobích.

Dobrovolníci a dobrovolnice

 

Jana Veselá

Lenka Topolanská

Anna Esterková

Petr Grúň

Adam Maděřič

Agáta Maděřičová

a mnoho dalších