Ukončené grantové výzvy

Vyhlášení grantové výzvy v programu Poznej svoji komunitu!

05.04.2016 12:06
Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje průběžnou výzvu v programu Poznej svoji komunitu!   Program naplňuje poslání nadace posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku a je financován z výtěžku již...

Grantová výzva ŽIVÝ FOLKLOR

22.07.2015 05:46
Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodska v oblasti folkloru. Bude rozdělena částka 50 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí: 15. září 2015 (rozhodující je...

Podpořené granty v programu Poznej svoji komunitu!

21.07.2015 19:55
Grantová komise programu Poznej svoji kominitu! 2015 ve složení Lenka Topolanská, Renata Polišenská a Marek Uhlíř rozhodli o udělení grantů těmto žadatelům.  Žadatel                                    ...

Vyhlašujeme 8. kolo grantové výzvy Poznej svoji komunitu

08.03.2015 14:32
Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu „Poznej svoji komunitu!“ Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je...

Podpořené projekty v rámci programu Poznej svoji komunitu 2014

13.06.2014 13:58
Chtěli bychom Vás informovat o výsledcích hodnocení žádostí o grantovou podporu, které hodnotila komise ve složení Dagmar Nejezchlebová, Radka Hájková a Jiří Doležal v rámci první grantové výzvy roku 2014 v programu Poznej svoji komunitu. Přehled podaných projektů: Název...

Poznej svoji komunitu - nová grantová výzva 2014

24.03.2014 13:57
Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu    „Poznej svoji komunitu!“   Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku a...

Vyhlášení výsledků 1. kola ke grantovému programu Bez hranic

11.02.2014 13:53
V 1. kole grantového programu "Bez hranic" rozhodla grantová komise ve složení Lenka Topolanská, Milica Danková a Renata Holešinská udělit finanční grant těmto projektům: Číslo projektu Jméno organizace nebo žadatele o finanční příspěvek Město Název...

První grantová výzva v programu Bez hranic

15.12.2013 13:39
Jihomoravská komunitní nadace ve spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu vyhlašují otevřenou grantovou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu “Bez hranic”. Program naplňuje poslání obou organizací zaměřených na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku,...

Vyhlášení výsledků 6. kola grantového programu Poznej svoji komunitu!

10.08.2013 16:43
V 6. kole grantového programu "Poznej svoji komunitu!" rozhodla grantová komise ve složení Renáta Holešínská, Lenka Topolanská a Mgr. Marek Uhlíř takto:   Číslo projektu   Jméno organizece nebo žadatele o finanční...

Vyhlášení grantové výzvy Poznej svoji komunitu! 2013

20.05.2013 18:05
  Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Poznej svoji komunitu!  Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován...